Mentorálás

A projekt keretében négy roma fiatalt vontunk be mentorációs programunkba, amelynek keretében az alábbi szemlélet, célok és feladatok mentén 12 hónapon keresztül működtünk együtt. Mentoráltjainkat havi rendszerességű pénzügyi támogatással is segítettük.

A mentorálás egy időben korlátozott bizalmi kapcsolat két egyenlő fél között, amely egy folyamaton belül egy, vagy akártöbb célt próbál megvalósítani. A Roma Mátrix mentorációs projektelem célja a kiválasztás és bevonást követően, a fejlesztési tervben közösen meghatározott egyéni célok elérése. Az egy éves projekt keretében, két közigazgatásban (ez alatt a következőket értjük: nemzeti és lokális kormányzat, rendőrség, bíróság, egyetem, iskola) dolgozó mentor 2-2 közigazgatásban dolgozó roma származású / identitású mentorálttal foglakozik: összesen két mentor 4 mentorált. Az ösztöndíj eszközével kiegészített mentoráció célja a mentorált:

- önismeretének, identitásának, motivációjának erősítése és/vagy

- egyéni kompetenciák fejlesztése

az egész életen át tartó tanulás jegyében, illetve az állam szférában való megmaradás, vagy éppen az onnan való kiesés utáni sikeres elhelyezkedés érdekében

- ezen kritériumoknak megfelelő kulcskompetencia (pl.: nyelvi készség) fejlesztése és/vagy

- a mentoráltak társadalmi felelősségvállalásának növelése.

A felelősségvállalás irányát a mentor és a mentorált közösen találja ki – ilyen irány, terület például:

  • társadalmilag sérülékeny csoportok, hátrányos helyzetűek (köztük kiemelt képen a hazai vagy nemzetközi roma közösség segítése
  • az esélyegyenlőség növelése
  • demokráciáért és emberi jogokért való kiállás
  • a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés támogatása

A beavatkozás optimális esetben épít arra, hogy a mentorált a közigazgatásban dolgozik.

A mentor heti rendszerességgel tart dokumentált kapcsolatot a mentorálttal, hogy lépésenként követhesse és segíthesse a közösen meghatározott és ütemezett célok aktuális teljesülést. Az előrehaladásról a mentor havi beszámolót készít.       

SZERKESZTŐI BELÉPÉS