Segítő hálózat


                

 

A projektelem célja, hogy a „Roma Mátrix” program keretében hatékony, együttműködő hálózat jöjjön létre, amely képes helyben és környezetében hatékonyan fellépni az egyenlő bánásmód követelményét sértő, hátrányos megkülönböztetés eseteivel szemben, különös figyelmet fordítva az oktatási diszkriminációra. A projekt keretében 12 hónapos együttműködésre nyílt lehetőség.

A segítő roma aktivisták szakmai tudásána szélesítése érdekében, a tagok igényeinek és tudásának felmérése után, a terepmunka során hasznosítható ismeretekből tréning anyagot dolgoztunk ki, és 5 alkalmas képzést szerveztünk.

A TRÉNINGEK TÉMAKÖREI:

- egyenlő bánásmód / antidiszkrimináció,
- oktatás - köznevelés,
- civil aktivitás / választójog,
- közigazgatás és
- kommunikáció.

 

Útmutató civil aktívistáknak címmel a tréningen átadott információkat tartalmazó kiadványt is szerkesztettünk és terjesztettünk az érintettek körében.HÁLÓZATI TAGOK

A hálózati tagok úgy kerültek kiválasztásra, hogy legyenek köztük nők, fiatalok, vidékiek és fővárosiak, tapasztalt és kevésbé tapasztalt aktivisták egyaránt. A hálózat tagjai kezdő vagy haladó módon, önkéntesként vagy szervezeti tagként/képviselőként segítséget nyújtottak roma embereknek.

A segítség nyújtás módszerei változatosak voltak:

- személyes szóbeli segítségnyújtás, tanácsadás, információszolgáltatás,
- személyes támogatás, ügyviteli segítségnyújtás,
- info- kommunikációs segítségnyújtás: telefonon és emailen,
- közvetítői tevékenység és nyomon követés.

HÁLÓZATI TAGOK TÁMOGATÁSA

- A hálózati tagok együttműködésének elősegítése érdekében facebook csoportot hoztunk létre.
- A résztvevőkkel közösen kialakított szórólapot készítettünk.
-  A hálózati tagok minden felmerülő kérdésükkel a program koordinátorához fordulhattak, aki szükség esetén külső szakértőt is be tudott vonni egy-egy ügy megoldása érdekében.
- Az együttműködés során folyamatosan releváns információkkal (pályázati lehetőségek, közösségi események, módszertani kiadványok-útmutatók stb.) láttuk el az aktivitákat.
- A hálózat tagjai további együttműködésük megszervezéséhez és kiterjesztéséhez igény esetén segítséget kapnak.

                  

A hálózati tagok a közös kommunikációs felületeken, mint probléma megoldó és esetfeldolgozó csoport funkcionálnak, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, tudásaikat, a kialakított jó gyakorlatokat, hatékony esetkezelési technikákat.       

SZERKESZTŐI BELÉPÉS