SVI Polgárok Egyesülete (Szerbia)

A SVI Polgárok Egyesülete 2007-ben alakult Vajdaságban mint párton kívüli non profit szervezet, székhelye Bajsán található. A szervezet céljai és feladatai: a multietnikus együttműködés és a békés együttélés fejlesztése a régióban, a társadalom kulturális polarizációjának csökkentése, a diszkrimináció és a kirekesztés áldozatainak védelme, a civil társadalom kiépítése, a polgári öntudat fejlesztése a demokratikus értékek iránt és a regionális együttműködés. Kiemelt fontosságú továbbá a szervezet munkájában a kirekesztett csoportok segítése szükségleteik és jogaik megvalósítása érdekében aktív részvételükkel a társadalmi közösség életében, az életkörülmények fejlesztése valamint egyéb tevékenységek összhangban a polgári szervezetekkel kapcsolatos törvényekkel, amelyek ösztönzik a szabad gondolkodást és a művészetet.