Országos Gyermekvédő Liga (OGYL)

Az 1989-ben alakult Országos Gyermekvédő Liga gyermek-, ifjúságsegítő- és védő országos társadalmi mozgalom. Az országos hálózattal rendelkező szervezet sokrétű tevékenységet folytat a fővárosban és az ország további kilenc régiójában (Nyíregyháza, Gyula, Szeged, Hatvan, Eger, Dombóvár, Szombathely, Debrecen). Az Országos Gyermekvédő Liga céljai:
  • Minél szélesebb körben hívja fel a figyelmet a rohamosan romló gyermek- és ifjúsági élethelyzetek javítására, a civilizációs ártalmak megelőzésére, felszámolására, valamint a családi válsághelyzetek megoldására;
  • Szociális segítő, prevenciós és lelki egészségmegőrző, valamint gyermek- és ifjúságsegítő tevékenységet folytasson, segítse azon munkanélküliek átképzését, akik ifjúsági munkát, segítő védő tevékenységet kívánnak folytatni;
  • Kapcsolatot tartson az UNICEF nemzetközi és nemzeti bizottságával, valamint a külföldi országok gyermekvédő mozgalmaival;
  • Folyamatosan küzdjön azért, hogy a gyermekek - fajra, bőrszínre, nemzeti vagy társadalmi származására, vagyoni, illetve születési előjogokra való tekintet nélkül élvezhessenek minden jogot, amely őket a Gyermekek jogairól szóló ENSZ konvenció alapján megilleti;
  • Együttműködjön azokkal az állami szervekkel, amelyek a gyermekek védelmével, nevelésével hivatásszerűen foglalkoznak, intézkedéseket kezdeményezzen ezen állami szervek felé szakmai véleményekre alapozva;
  • Kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmazzon meg a törvényalkotás felé, véleményezze a gyermekekkel kapcsolatos jogszabályokat és vegyen részt azok kidolgozásában.