Novus Művészeti Iskolák

A Novus gimnázium olyan gyerekek középfokú oktatásával és nevelésével foglalkozik, akik különböző okokból más intézményekben nem, vagy csak nagyon sikertelenül képesek tanulni. Pedagógiai programja a hátrányos helyzet minden területét felöleli (szociális, mentális problémák, magatartási– és tanulási zavarok, devianciák). A gimnázium tandíjmentes, nem piaci érdekeltségű intézményként működik. A Novus szakképzési programjának gerincét a vizuális kultúra, a „látvány” minél sokoldalúbb megismertetése adja. A második év végén a diákok középfokú OKJ-s bizonyítványt kapnak alkalmazott fotográfus, divat- és stílustervező asszisztens, grafikus (elektronikus grafikus), játék- és animációs filmkészítő, valamint mozgóképgyártó szakon.