Itt vagyunk! Kutatás a magyarországi bevándorlókról

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint Felelős Hatóság koordinálja és felügyeli Magyarországon a 25%-ban nemzeti, 75%-ban pedig európai uniós forrásokból megvalósuló Európai Integrációs Alap pályázati projektjeit, melyek a harmadik, tehát az Unión kívüli országokból érkező bevándorlók társadalmi, gazdasági és kulturális beilleszkedését hivatottak elősegíteni, nemcsak a migránsok, de a fogadó ország lakossága szempontjából. Ez utóbbi alcélra nyújtott be „Itt vagyunk!” címmel pályázatot a pécsi székhelyű IDResearch Kutatási és Képzési Kft. alapvető prioritásként meghatározva, hogy alapkutatási tevékenységgel, illetve annak, valamint párhuzamos migrációs vizsgálatok és elemzések eredményeinek új szemléletű feldolgozási és közlési szemléletével, tudományos-ismeretterjesztő, diskurzust teremtő módon biztosítson közérdekű információs forrást a magyar társadalom számára, ily módon formálva a lakosság bevándorlókkal kapcsolatos jellemzően ambivalens attitűdjeit, esetlegesen távolságtartó viszonyulását, sokszor a kellő tájékozottság híján determinálóan szkeptikus, fenntartásokkal teli véleményét. A legfrissebb szakirodalom megállapításainak összegzésén, valamint ábrákkal, diagramokkal és egyéb érdekességekkel illusztrált közlésén túl, a projekt keretében primer eredményeket biztosító kutatásokra is sor kerül, így interjúk felvételére, fókuszcsoportos találkozókra és életút-elemzésekre. A nyilvánosság mind szélesebb rétegeinek elérése érdekében a projekt maga, valamint annak teljes tárgyköre interaktív, folyamatosan frissülő, könnyen kezelhető és egyszerűen áttekinthető internetes portálon kerül bemutatásra (www.ittvagyunk.eu). A kommunikáció abszolút prioritása jegyében, a kilenc hónapos projekt harmadik harmada elsősorban előadások, szimpóziumok, szakmai és kötetlenebb jellegű kulturális találkozók, valamint televíziós és rádiós műsorok szervezésén alapszik. Végül, de a legkevésbé sem utolsósorban szükséges szólni a projekt hosszútávú eredményességi mérföldkövének szánt azon multimédiás fejlesztésről, mely a portálba integrálva nyújt lehetőséget a lakosság bevándorlókkal kapcsolatos véleményének felmérésére, annak különböző szempontú vizsgálatára, akár tudományos jellegű, akár köztájékoztatást megvalósító elemzésére.