Munkaerő-piaci és integrációt segítő szolgáltatások felsőoktatásban tanuló migránsoknak (2016-2018.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult MMIA-2.2.3-2015-00003 projektünk célja a magyarországi felsőfokú képzési intézményekben tanuló, Európai Unión kívüli – harmadik országbeli – állampolgárok munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítő készségfejlesztő és tanácsadó program megvalósítása volt komplex szolgáltatáscsomag biztosításával. A 2016. év augusztusában megkezdett, 19 hónapos projektünk 2018. február végén fejeződött be.
A projekt 19 hónapos megvalósítási időtartama alatt 120 fő Európai Unión kívüli, harmadik országbeli állampolgár részesült az alábbi szolgáltatásainkból:
EGYÉNI ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁS ÉS KOMPETENCIA MÉRÉS célja volt az ügyfeleink személyre szabott támogatása a gyors elhelyezkedésük érdekében az alábbi szolgáltatásokkal:
- ügyfeleink képességeinek és igényeinek feltérképezése;
- a kompetenciáik szintjének meghatározása;
- az elakadások felismerése és leküzdése;
- reális, vállalható álláskeresési célok kitűzése;
- ügyfeleink megerősítése és kompetenciáinak fejlesztése;
- a hazai munkaerő-piaci helyzet és munkakultúra megismertetése.
ÁLLÁSKERESŐ KLUB ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ CSOPORT célja volt az álláskeresés folyamatának felgyorsítása, hatékonyságának növelése (eszközök biztosítása, technikák gyakorlása).
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS célja volt, hogy a résztvevők információkat kapjanak a vállalkozásindítás magyarországi feltételeiről, a hatékony üzleti tervezésről, kiderüljön számukra, hogy egyéni ötletük valóban megvalósítható-e, és hogy el tudják dönteni, valóban képesek-e erre a feladatra, akarják-e ezt az utat választani.
MENTORÁLÁS ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK célja volt, hogy támogatást nyújtson a célcsoport azon tagjainak, akik nem kapnak megfelelő intézményi segítséget a szűkebb (egyetemi élet) vagy tágabb környezetükbe való beilleszkedéshez. Az önkéntes mentor segítő munkája során a klasszikus segítői módozatoknál jellemzően informálisabb módon és a hétköznapi élet bármely helyszínén támogathatta a mentoráltat. Az egyéni mentorálás mellett a közösségi programokon való részvételt is elősegítette a mentorált egyetemista szűkebb és tágabb környezetében való beilleszkedését, a kulturális, társadalmi ismereteik, és kapcsolataik bővülését.
INTEGRÁLT PORTÁL célja volt, hogy:
- támogassa és kiegészítse a személyes tanácsadói munkát;
- a személyes tanácsadói munkába (még) be nem vont célcsoporthoz tartozók figyelmét felkeltse, erősítse a bizalmat és új résztvevőket csatornázzon be;
- a személyes tanácsadói munkában nem résztvevő, de a célcsoporthoz tartozó érdeklődők számára is hasznosítható ismereteket adjon át, ezáltal multiplikátor hatást fejtsen ki;
- támogassa a munkaadói oldal integrálását a projektbe és online elérhető felületet biztosítson a kifejlesztésre kerülő alkalmazásoknak.
KUTATÁS célja volt, hogy megismerjük a felsőoktatási intézményekben tanuló harmadik országbeli és menekült hallgatók helyzetét és jellemző karrier útjait. Feltártuk a tágabb értelemben vett beilleszkedésüket meghatározó – pl. a munkaerő-piaci integrációjukat támogató/gátló – tényezőket és ajánlásokat fogalmaztunk meg, melyek hatással lehetnek a szakpolitikai döntésekre.
Az MMIA-2.2.3-2015-00003 projekt teljes költségvetése 38.925.471 Ft volt. A finanszírozást a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) és a hazai központi költségvetés támogatása biztosította.