Migránsok vállalkozóvá válásának segítése (2017-2018.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult MMIA-2.2.7/2-2016-00006 projektünk a migránsok vállalkozói kompetenciáinak erősítését, új vállalkozások indításának segítését és egy vállalkozói hálózat kialakítását tűzte ki célul. A projekt teljes költségvetése 19.733.342 Ft volt. A finanszírozást az MMIA és a hazai központi költségvetés támogatása biztosította.

Az MMIA-2.2.7/2-2016-00006 projektben megvalósított tevékenységeink:
- vállalkozás- és üzletfejlesztési workshop sorozatok szervezése,
- gyakornoki program lebonyolítása mentorálással támogatva,
- vállalkozás indítását támogató üzleti tanácsadás,
- vállalkozói fórumok szervezése,
- kiegészítő szolgáltatások nyújtása: irodahasználat, tolmácsolás és gyerekfelügyelet.
3 csoportnak szerveztünk vállalkozásfejlesztési workshop sorozatot, amely mellé kiegészítő szolgáltatásként üzletiterv fejlesztéshez kapcsolódó tanácsadást, gyakornoki lehetőséget, irodahasználatot, tolmácsolást és gyerekfelügyeletet is biztosítottunk. A tanácsadást nem csak a csoportban résztvevőknek, hanem egyéb célcsoportba tartozó személyeknek is biztosítottuk, csakúgy, mint a 9 alkalommal megszervezésre kerülő vállalkozói fórumokat és az üzleti nyelv fókuszú magyar nyelvi csoportokat. A projekt végén zárókonferenciát szerveztünk. A külső- és belső kommunikáció segítése céljából a projektnek facebook oldalt készítettünk és működtettünk a projekt teljes ideje alatt.
A projekt megvalósítás számszerűsíthető eredményei, indikátorai:
- a szolgáltatásokkal elégedett személyek száma: 61 fő;
- megvalósításban aktívan résztvevő 3. országbeli állampolgárok száma: 18 fő;
- fordítási és tolmácsszolgáltatást igénybevevő 3. országbeli állampolgárok száma: 15 fő;
- jogi tanácsadásban részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 34 fő;
- szociális segítségnyújtásban részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 111 fő;
- képzésben részesülő 3. országbeli állampolgárok száma: 33 fő.