Projektek

LaMaIT project (09/2020-08/2023)


Development of LAbour MArket Integration Tools for educators helping migrant women (LaMaIT project / Identifier 2020-1-HU01-KA204-078825). Migrant women demand special integration services: they are more vulnerable as their problems are aggravated by particular issues, and their situation is worsened by problems women are facing in general.

DiverPass projekt (2019.09-2021.08.)

Az Erasmus+ által támogatott, 2019 szeptember és 2021 augusztus között megvalósuló, DiverPass címet viselő projektünk célja a migránsokat  segítő szakemberek és oktatók munkájának hatékonyabbá tétele a nyelvi kompetenciák és állampolgári képességek fejlesztését fókuszba helyező migránsok oktatását, mentorálását segítő módszertani útmutató kidolgozásával és tesztelésével.

REVaLUE projekt (2016.09-2019.08.)

Az Erasmus+ által támogatott REVaLUE projektünk célja migránsok munkaerőpiaci integrációjának segítése. A projekt célcsoportja: nemrégiben Európába érkezett menekültek/kiegészítő védelemben részesülők és menedékkérők. A női esélyegyenlőségi szempontokat a projekttevékenységek tervezésekor és a megvalósítás alatt kiemelten kezeltük.

Migránsok vállalkozóvá válásának segítése (2017-2018.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult MMIA-2.2.7/2-2016-00006 projektünk a migránsok vállalkozói kompetenciáinak erősítését, új vállalkozások indításának segítését és egy vállalkozói hálózat kialakítását tűzte ki célul. A projekt teljes költségvetése 19.733.342 Ft volt. A finanszírozást az MMIA és a hazai központi költségvetés támogatása biztosította.

Világutazás a színes faluban (2017.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult MMIA-2.2.12/2-2016-00009 projektünk keretében az évente 140.000 főt vonzó Gyerekszigeten felépítettünk egy interaktív kiállítást, ahol a hazánkba bevándorló közösségek kultúráját megismertető játékos nyomozásra csábítottuk a gyerekeket és szüleiket.

Munkaerő-piaci és integrációt segítő szolgáltatások felsőoktatásban tanuló migránsoknak (2016-2018.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (továbbiakban MMIA) támogatásával megvalósult MMIA-2.2.3-2015-00003 projektünk célja a magyarországi felsőfokú képzési intézményekben tanuló, Európai Unión kívüli – harmadik országbeli – állampolgárok munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítő készségfejlesztő és tanácsadó program megvalósítása volt komplex szolgáltatáscsomag biztosításával. A 2016. év augusztusában megkezdett, 19 hónapos projektünk 2018. február végén fejeződött be.

"ÚJ otthon" projekt (2015-2016.)

A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) harmadik, és egyben utolsó felhívására benyújtott "ÚJ otthon" pályázatunkat 2015. február 27-én támogatásra érdemesítette a bíráló bizottság. A "Női jogok és esélyegyenlőség" témakörben benyújtott projektünk költségvetése 55.420 euró, amelynek 90%-át a Norvég Civil Támogatási Alap biztosította vissza nem térítendő támogatás formájában. A Jövőkerék 10%-os saját forrással járult hozzá a projekt sikeres megvalósításához. A 12 hónapos projekt 2015 áprilisában kezdődött és 2016 április végén zárult.

Roma Matrix – Közös akciók a rasszizmus, az intolerancia és a xenofóbia ellen (2012-2015.)

2013 márciusától 2 éven keresztül partnerként vettünk részt a Roma Matrix nemzetközi projekt megvalósításában. A projektet Migration Yorkshire nevű angliai civil szervezet vezette, amely Leeds Város Önkormányzatának (Leeds City Council) regionális, bevándorlási kérdésekkel foglalkozó szervezeteket összefogó csoportja. A projekt célja volt, hogy széleskörű európai együttműködés keretében, az integráció erősítésével csökkentsük a romák elleni rasszizmust, intoleranciát és xenofóbiát. A projekt teljes költségvetése meghaladta a 3,9 millió eurót, amelyből 80%-ot a JUST/2011-2012/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship Action Grant biztosított.

Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek (2014-2015.)

2015 februárjában befejeződött a 2014-ben elindított „Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek” című projektünk. A projekt a Belügyminisztérium kezelésében lévő EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program 2013. évi keretéből jóváhagyott támogatással valósult meg. A projekt célja a harmadik országbeli bevándorló, álláskereső nők társadalmi- és munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése volt, melyet egy komplex szolgáltatáscsomagra alapozva valósítottunk meg. A 2014-2015-ben megvalósult projekt legfontosabb céljai: a résztvevők mentorálása, egyéni fejlődési tervének összeállítása és folyamatos támogatása az álláskeresésben. A legfrissebb hírekért és további részletes információkért kérlek látogass el a projekt Facebook és Web oldalaira.

"Kreatív konszenzusok" (2012-2013.)

A "Kreatív Konszenzusok" című projektünk a Belügyminisztérium kezelésében lévő EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program 2012. évi keretéből jóváhagyott támogatással valósult meg. A projekt célja tartós informális kapcsolati háló generálása volt a bevándorlók (EU-n kívüli országok azon állampolgárai, akik 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak Magyarország területén) és a magyar állampolgárok között. Speciális módszertannal workshopokat és kreatív aktivitást szerveztünk magyar és bevándorló résztvevőkkel. A projektről HD minőségű dokumentumfilmet készítettünk a workshopok üzenetének továbbadására és az eredményeket hatásvizsgálattal mértük. A legfrissebb hírekért és további részletes információkért kérlek látogass el a projekt Facebook, Web és Blog oldalaira.

„Nyeregbe, tekerj be!” (2012-2013.)

Örömmel értesültünk arról, hogy a „Nyeregbe, tekerj be!” címmel benyújtott nemzetközi projektünket a Svájci-Magyar Együttműködési Program 2012. júniusi döntésével támogatásra méltónak ítélte. A projektet 2012-2013 folyamán a Pro Velo Schweiz nevű civil szervezettel közösen valósítottuk meg. A projekt költségvetése 19 993 045 Ft volt, amelyhez a pályázati program 90%-os támogatást biztosított. A projekt legfontosabb céljai a civil kapacitások bővítése az egyenlőtlenségek csökkentéséért, a környezetbarát kerékpáros kultúra és környezettudatosság fejlesztése volt. A projekt közvetlen célcsoportja: civil szervezetek, XIV. kerületi gimnáziumok, autóval közlekedők, kerékpáros fejlesztések döntéshozói, valamint a hazai és svájci kerékpáros civil szervezetek.

BringArt Kerékpárvázfestő Műhely (2011.)

A "BringArt Kerékpárvázfestő Műhely" című projekt célja használt kerékpárok felújítása és azok adományként való szétosztása volt szoros együttműködésben a Novus Művészeti Iskolákkal. A műhely vezetői között öregdiákok és lelkes külsősök egyaránt vannak. A Novus Gimnázium diákjai önkéntesen, előzetes egyeztetés alapján vehettek részt a munkában, mely művészi és társadalmi szolidaritásra nevelt: az első alkalommal kétnapos, majd egynapos workshop-okon ismerkedtek meg a vázakra festendő, különböző népek kultúrájából merített motívumkincsekkel. A projektben résztvevők elsajátították a szükséges festőtechnikákat, képet kaptak a környezetbarát városi közlekedésről, a közösen végzett önkéntes munkán keresztül megismerték annak társadalmi fontosságát, majd a projekt zárásaként részt vettek az adományozottak kiválasztásában és együtt örültek a nehéz körülmények között elő megajándékozott családokkal. A projekt 2011. február 1-jén indult és 2011. július végén zárult. Április 1-2-án lezajlott az I., majd április 17-én a II. WORKSHOP, amelyről a fotókat lásd a csatolmányokban. A legfrissebb hírekért és további részletes információkért kérlek látogass el a Bringart honlapjára: http://bringart.blogspot.com.

"Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" (2010-2011.)

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt és partnerünket, hogy Alapítványunk a KEOP 6-1-0/B/09 pályázati kiíráson támogatást nyert a "Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" című projektünk megvalósítására. A projekt keretében 30 részes TV sorozatot készítettünk a klímaváltozás hatásairól, amelyet a DUNA TV 2011-ben mutatott be. A projekt honlapján megtekinthető a sorozat összes epizódja, valamint elolvasható a nyomtatott sajtóban megjelent 7 részes cikksorozat. A projekt teljes költségvetése 48.169.450 Ft volt, amihez alapítványunk 5% saját erőt biztosított.

"Idegenek? - Kampány a bevándorlók befogadásáért" (2009-2010.)

A projekt célja egy olyan kampány lebonyolítása volt, amely a harmadik országbeli bevándorlók társadalmi befogadását és beilleszkedését segíti elő az előítéletek gyengítésével, a téves információk eloszlatásával. A projekt a magyar társadalomnak a nem nyíltan, de idegenellenes csoportjait célozta, akik attitűdjeit a kampány által közvetített üzenettel próbáltuk pozitív irányba befolyásolni. A projekt során egy videoklip jellegű reklámfilmet forgattunk, és egy honlapot hoztunk létre. A film és honlap stílusával, valamint a terjesztési csatornákkal elsősorban a szemléletbeli változásra fogékony fiatal és középkorú korosztályokat céloztuk meg.

HEFOP 2.2.1 - A szociális gazdaság fejlesztése - hálózatépítés az elmaradott régiók hátrányos helyzetű kistérségeiben (2007-2008.)

A projekt közvetlen célja egyfelől a szociális gazdaság fogalmának megismertetése, terjesztése az intézményi dolgozók körében, másfelől a munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt helyi szociális szakemberek, szervezetek és önkénteseik egymás közötti, valamint az átalakulóban lévő szociális intézményrendszerrel, kiemelten a munkaügyi központokkal folytatott együttműködésének ösztönzése, szakmai hálózatának szélesítése a szociális gazdaság fejlesztése, megerősítése érdekében, személyes kapcsolatfelvételi lehetőségek megteremtése, valamint az információk terjesztése által. Partnerségben a dombóvári Kapaszkodó Szociális és Gyermekjólét Alapszolgáltató Központtal hálózatépítő konferenciák/műhelyek szervezése és megvalósítására kerül sor az alábbi helyszíneken: Kunszentmárton, Dombóvár, Nyíregyháza, Miskolc. A konferenciák a szervezetek bemutatására, szociális gazdaságba történő bekapcsolásukra, a személyes kapcsolat felvételi lehetőség megteremtésére, a jelenleg átalakulóban lévő intézményrendszer és munkaügyi központok megismertetésére, projektfejlesztésre irányul.

Harmadik típusú találkozás az éghajlatváltozással (2007.)

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium "Zöld forrás" pályázati kiírására kidolgozott projekt célja a globális felmelegedés okainak és kedvezőtlen hatásainak bemutatása látványos oktatófilmek és tanári kiskáté/kísérőfüzetek segítségével. A fenntartható és környezetbarát fejlődéssel foglalkozó ismeretterjesztő filmek beavatják a fiatalokat és szüleiket azokba a teendőkbe, amelyek egy-egy embertől nem igényelnek különösebb erőfeszítést, viszont a "sok kicsi nagyra nő" elv alapján ráirányítják a figyelmet a szűkebb környezetünk védelmének fontosságára.

HEFOP 2.2.1 monitorozása (2006-2007.)

Az Egészségügyi Minisztérium/Strapi által kiírt nyílt közbeszerzési eljárás keretében a HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. - Hydea Tanácsadó Kft. konzorciuma nyerte el az "EU Strukturális Alapok Európai Szociális Alapjából támogatott projektek szakmai monitoringja" tárgyú pályázatot. A nyertes konzorcium szakértői közé a Jövőkerék Alapítvány szakértőjét is beválogatták. A projektben a 2.2. intézkedés alá tartozó nyertes pályázatok szakmai monitorozásában 2007 januárjáig vettünk részt.

KKV-k határon átnyúló együttműködésének ösztönzése a magyarországi Fehérgyarmati Kistérség és a romániai Szatmár Megye területén - I. ütem (2006.)

A projekt Magyarországon a Fehérgyarmati Kistérséget, Romániában Szatmár Megye területét érinti. Mindkét térség határmenti terület, melyek periférikus fekvésük miatt lemaradtak a kelet-közép európai rendszerváltást követő gazdasági fejlődésben. A kétlépcsős projekt I. ütemének célja a KKV-k határon átnyúló fejlesztési lehetőségeit felmérő szakmai tanulmány elkészítése, illetve képzés és szakmai workshopok szervezése a kapcsolatfelvétel és az információáramlás beindítására.

HEFOP 1.3.1. - Női vállalkozók kapacitás- és hálózatfejlesztése, pályázói potenciáljának erősítése a Fehérgyarmati Kistérségben (2006.)

A projekt közvetlen célja a fehérgyarmati kistérség női vállalkozásainak megerősítése vállalkozás fejlesztését célzó képzés és hálózatépítés segítségével, valamint vállalkozás indítását tervező, a munkaerőpiacról huzamosabb ideje távol lévő nők segítése a vállalkozásalapításban. Partnerségben a Szatmárért Egyesülettel az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor: - 120 órás, gyakorlatorientált vállalkozói képzést indítunk, - női vállalkozók klubot szervezünk, - KKV portált hozunk létre, valamint - tanácsadási és pályázatfigyelési szolgáltatásokat biztosítunk.

Munkahelyi dohányzásról leszokást támogató program (2006.)

Az ELTE pszichológia tanszékével, az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, valamint az EMEGY egyesülettel partnerségben a Jedlik Ányos kutatás-fejlesztési program pályázati kiírásra olyan projektet dolgoztunk ki, amelynek keretében munkahelyi dohányzásról leszokást támogató csoportos programot fejlesztünk ki a hazai és nemzetközi tapasztalatok beépítésével.

Tiszazug kistérség foglalkoztatási stratégiájának honlapja (2006.)

A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása megbízásából, a már korábban elkészült kistérségi honlaphoz kapcsolódva elkészítettük a kistérség ROP 3.2.1.-2004-09-0004/37 regisztrációs számú pályázatához kapcsolódó oldalakat. A ROP-ból finanszírozott projekt célja a kistérség foglalkoztatási stratégiájának kidolgozása. A honlap a http://www.tiszazugkisterseg.hu/rop/index.html címen érhető el.

A középiskolások környezettudatos gondolkodásának erősítése (2006.)

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöldforrás pályázati kiírására olyan projektet dolgoztunk ki, amelynek célja a középiskolai korosztály környezettudatosságának növelése, a környezeti információkhoz való hozzájutás segítése, a környezeti veszélyforrásokat bemutató ismeretek terjesztése, ezen keresztül környezetünk megóvása, védelme volt. Az ismereteket egy 5 fordulós középiskolai verseny keretében terveztük átadni.

Esélyegyenlőség az egészségfejlesztés területén (2006.)

A Holland Nagykövetség MATRA KAP pályázati kiírására olyan projektet dolgoztunk ki, amelynek célja a kistelepülésen élő középiskolás korosztály egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek növelése volt.

KKV-k fejlesztése a Tiszahát kistérségben - ukrán-magyar, határon átnyúló program (2006.)

Kétlépcsős projektet dolgoztunk ki a Tiszahát kistérség számára, amelynek célja az volt, hogy alapot teremtsünk a határ két oldalán tevékenykedő KKV-k szervezett, hosszú távon is fenntartható keretek között megvalósuló együttműködésének kialakításához, közös projektfejlesztési lehetőségeinek kiaknázásához. Az I. ütemben a KKV-k határon átnyúló fejlesztési lehetőségeit felmérő tanulmány, a kapcsolatfelvétel és az információáramoltatás beindítását célzó képzések és workshopok, míg a II. ütemben a tanulmány részeként elkészült akcióprogram megvalósítása a cél.

NON-STOP Mentálhigiéné (2006.)

Az Országos Gyermekvédõ Liga partnereként a Norvég Alap pályázati kiírásra olyan projektet dolgoztunk ki, amelynek célja a 10-18 éves korosztály mentálhigiénés ellátásának javítása, a mentálhigiéné társadalmasítása, hiánypótló szolgáltatás létrehozása volt. Felmértük a szükségleteket, megvizsgáltuk a jelenleg működő szolgáltatásokat és ezek alapján az alábbi tevékenységek megvalósítását tűztük célul:
  1. Non-stop mentálhigiénés ambulancia üzemeltetése 10-18 éveseknek, Gyulán, Dombóváron és Budapesten.
  2. A projekt honlapján on-line tanácsadás és információ szolgáltatás.
  3. Kékszám üzemeltetése: segítségnyújtás krízishelyzetben, információ adás a mentálhigiénés segítségnyújtó helyekről és a problémákról.
  4. Országos mentálhigiénés roadshow a célcsoportnak, valamint az érintett szülőknek és szakembereknek (Budapest, Eger, Nyíregyháza, Gyula, Dombóvár és Szombathely).
  5. Nyilvánosság megteremtése.
Tartalom átvétel