Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEgy)

Az 1997-ben alapított EMEgy célja elősegíteni mindazokat a törekvéseket, erőfeszítéseket, intézkedéseket, amelyek azt célozzák, hogy a munkahelyeken dolgozók valamennyien a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat. Ugyanezeket az alapelveket emelte stratégiai törekvései közé a Nemzeti Munkavédelmi Program is, amely a munkavédelem meglévő problémáinak megoldása és a jövő problémáinak megelőzése érdekében - az EMEgy célkitűzéseivel megegyezően - a kedvezőtlen munkakörülmények felszámolását, a munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentését, jó közérzetet biztosító munkakörnyezet kialakítását vállalta cselekvési programjában. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEgy) fő tevékenységi körei: * kapcsolatfelvétel az egészségesebb munkahelyek kialakításában érdekelt, érintett szereplőkkel; * módszertani segítséget nyújt komplex munkáltatói egészségvédelmi stratégiák kidolgozásához * ajánlásokat fogad el és hoz nyilvánosságra, módszertani iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek azt célozzák, hogy a munkáltatók segítsék elő a munkavállalók jobb testi és lelki közérzetének kialakítását és fenntartását; * támogatást nyújt a munkahely vezetése számára az egészségesebb légkört biztosító munkaszervezési megoldások kiválasztásában, megvalósításában; * törekszik a munkahelyi egészségmegőrzés céljainak, eszközeinek, módszereinek bemutatására, ismertetésére, elterjesztésére; * szakmai konzultációkat, tanácskozásokat, műhelyvitákat, konferenciákat, szervez a tapasztalatok rendszeres feldolgozása, átadása, rendszerezése érdekében; * monitoring tevékenység, amely a munkahelyi közérzet aktuális hazai állapotának felderítését célozza; * támogatja a munkahelyi egészségvédelem és biztonságtechnika témakörében folyó kutatásokat és publikációk megjelentetését.